Hypoglykemie

Hypoglykemie

Hypoglykemie is het tegenovergestelde van hyperglykemie, en betekent dat de bloedglucose spiegel te laag is. 

Voor het goed functioneren van je organen heb je suiker nodig, terwijl een constante toevoer van suiker van levensbelang is voor de hersenen.

 We spreken over een hypoglykemie afgekort een hypo als je bloedglucose waarde onder 3,8 millimol per liter (mmol/l) komt.