Hyperglykemie

Hyperglykemie

Hyperglykemie is een term die aangeeft dat de bloedglucose waarde te hoog is. De bloedglucose waarde van gezonde mensen komt maar zelden boven de 8 mmol/l omdat er dan door het lichaam vanzelf voldoende insuline aangemaakt wordt om de bloedglucose waarde te normaliseren. 

Bij mensen met diabetes wordt er onvoldoende insuline door het lichaam aangemaakt.

Wanneer de bloedglucosespiegel te hoog wordt, kan je insuline injecteren.